admin@wakaf.org.my  |  010-4547169 / 03-89485939
Follow us :-

Pengenalan ‘Al-Waqf Lil-Hayah’

logo

Al-Waqf Lil Hayah merupakan satu program amal “wakaf khas” yang ditawarkan oleh Islamic Aid Malaysia dengan nilai RM50 sekaki persegi untuk dimiliki oleh umat islam dan mewakafkan hartanah tersebut kepada Islamic Aid Malaysia dengan tujuan manfaatnya diberikan kepada anak-anak yatim dan miskin melalui pembinaan kompleks kediaman dan asrama anak-anak yatim dan miskin di negeri Kedah.

(more…)

Definisi Wakaf

Dari sudut bahasa perkataan Wakaf adalah berasal dari perkataan Arab ” Al-Waqf ” (اَلْوَقْفُ) yang bermaksud harta yang diwakafkan. Ia juga bermakna harta yang ditahan “Al-Habs” ( اَلْحَبْسُ ) atau harta yang dihalang ” Al-Mana’ “( اَلْمَنْعُ ). Mengikut istilah syarak pula, wakaf membawa maksud menahan sesuatu harta daripada pewakaf dan memberikan manfaatnya untuk kebajikan dan kepentingan agama dan umat Islam ....

Read More

Projek ‘Al-Waqf Lil-Hayah’ di Kubang Pasu

“Kemudahan prasarana yang lengkap dan termoden ini diwujudkan oleh IAM bagi memastikan kebajikan anak-anak yatim dan asnaf yang tinggal di sini mendapat perhatian serta penjagaan yang terbaik dan sempurna dalam memastikan pembangunan modal insan berjaya .....”

Read More

Pembinaan Kompleks Terkini