Menu

Projek ‘AL-Waqf Lil-Hayah’ di KUBANG PASU

“Kemudahan  prasarana yang lengkap dan termoden ini diwujudkan oleh IAM bagi memastikan kebajikan anak-anak yatim dan asnaf yang tinggal di sini mendapat perhatian serta penjagaan yang terbaik dan sempurna dalam memastikan pembangunan modal insan berjaya diterapkan melalui strategi program jangka panjang yang bakal dilaksanakan sepanjang tahun  . Selain daripada itu, pembangunan rohani juga turut dititikberatkan bertujuan melahirkan generasi anak-anak yatim yang lebih berwawasan dan berpotensi untuk mengubah nasib diri sendiri, keluarga serta berkeupayaan untuk mencorak pembangunan Negara bagi  generasi yang akan datang..”

 

Zawahir Abdullah
Presiden
Islamic Aid Malaysia (IAM)